Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

luBlig9c2JyVaJfUbAQ2ucpDZ3NDTCGk-NCbw57uitetRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

Is2_724a6kjLlxBVLuEzdxkq5Ll_4ETVZxzE9OeilamtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

vEzTBnyjBwQ4_lxRQepKOJI6xbfGpkqX6nJRh4k0TUytRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

UIseuscT73BnaKpc0OewObQdQMuOiquH0YJL7QSWj8ytRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

9lZK_Fgq4J-_Yl28SnOoIW71WWBFgElFFhc32GjmQHWtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

nHtO9g0-M9AN7RiM_J0AuwxSe9DYIjy4TIlONEcjf8CtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

7Myyc0tAo3xZ-kOVFEFcqKhCvtaxckk-8kSXhyWn62KtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

C5j1arcVkuAor555yRXdfFzTeJVm3Y_ro2jMlA7FWeWtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

hJMkK-xagu9-EePrSYIfda5jbOFvhnVdtByBbwo6F5OtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

Bon zatrudnieniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon zatrudnieniowy.

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100% zasiłku.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

 1. kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
 2. kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło po 12 miesiącach.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: bon zatrudnieniowy [ 11 ]
ikona DOCX wniosek - realizacja bonu zatrudnieniowego (DOC) 20-07-17 12:33 21.78KB pobierz
ikona PDF wniosek - realizacja bonu zatrudnieniowego (PDF) 20-07-17 12:33 368.17KB pobierz
ikona DOCX załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (DOC) 26-01-18 12:47 14.95KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (PDF) 26-01-18 12:47 241.64KB pobierz
ikona DOCX załącznik nr 2 - oferta pracy (DOC) 26-01-18 12:47 14.99KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 2 - oferta pracy (PDF) 26-01-18 12:47 174.55KB pobierz
ikona DOCX załącznik nr 3 -oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (DOC) 26-01-18 12:48 23.22KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 3 - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (PDF) 26-01-18 12:48 233.55KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 3A - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie (PDF) 26-01-18 12:48 520.33KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (PDF) 26-01-18 12:48 715.33KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 4a - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF) 26-01-18 12:48 331.22KB pobierz
Utworzono: 2014-06-12 12:18 | Redagował: Joanna Zander 2014-06-13 12:47
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2326
 • sIA-QeAR6wd91opwJWWl1UTxhqJVVRcOXKlmguQhKbzWxlFCS37hC-ugo8Jx1WmpHJ2Qs3Q2AnQ6M4dO11yuUg

 • DD3TigkvkB7Hs2QKDA_GU3yJXiB6waU6hdjDeTc-cUPWxlFCS37hC-ugo8Jx1WmpHJ2Qs3Q2AnQ6M4dO11yuUg

 • vOrYm5g0vGScUSuLYERqCZ7BvFPYOjxqpiXJx5DUqw7WxlFCS37hC-ugo8Jx1WmpHJ2Qs3Q2AnQ6M4dO11yuUg

 • sBuxDjfnzAn5q1L2B3Uha5t701cpUmkHla7DtiRgGCbWxlFCS37hC-ugo8Jx1WmpHJ2Qs3Q2AnQ6M4dO11yuUg

 • EpeXYLDEfQfxUEPDwMDG9-t1vtn5WnUbKHQO2c9HL57WxlFCS37hC-ugo8Jx1WmpHJ2Qs3Q2AnQ6M4dO11yuUg

 • r0PSpdpa0JXC95W9bZfagr-vJtNP38fx1DTyA2BYaJHWxlFCS37hC-ugo8Jx1WmpHJ2Qs3Q2AnQ6M4dO11yuUg

 • QIksI13O2jhOX0ScnhBbbHwacdhwakZ4ZCWTAiKlN4PWxlFCS37hC-ugo8Jx1WmpHJ2Qs3Q2AnQ6M4dO11yuUg

 • Zt5wWaWt7QocMC-qU2apRXkEvlN9gjlMt1MavQXx0SLWxlFCS37hC-ugo8Jx1WmpHJ2Qs3Q2AnQ6M4dO11yuUg

 • cRmABgekinNBmOyfnVpKf4BFicUsSPgmkgen1vCFQ8fWxlFCS37hC-ugo8Jx1WmpHJ2Qs3Q2AnQ6M4dO11yuUg

 • z2HAec51b-J7PuXQjRY0hFjHG9BWO4oe2DHrH1Q4sM6tRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

 • JFjNlNb0bSSp-OHI4KbR-5MdWjB3bDREoNIQMEgyGQ-tRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

 • 9cpRkQjBtqILggUK23KsOoBcM9tLgEaCwQRl8rm98gGtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

 • KNpKZMgiaOVuHaISt8cC6IbiwPXIFsMQwY2jCp0SccCtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

 • I_hDw7V430Vqt57fgLxuvlersk8AHZHWe5CAEfNL_PutRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

 • 5tdDScoe1iDhRxlKvumNk1Vx4KBdw8Y903mIY749rGOtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

 • uHUuuvYRuA8S9uK056Vd7L6lNkFcecApUfhnUGLCQq2tRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

 • ZKkWL6cdBcpQ4cGh4krSuJMAV_GG5QGjdEyTAYqaOiGtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

 • BZcd8AgA0Y57qwKyzog-I_FW6dmOJ18pR2kexA94gpmtRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

 • Gvav6_Y72ZuWE5JeuL95tUAtc33Zqg0yUvaDzVDHil2tRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

 • dj6CGauDQnDvo4EpHQyXEaS11DdVpFgpXulYJuOYUdutRvvN169NhTuIhWajycQsBiCEwvktQNimTQ_mH99SeA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl