Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

CmrlGgXW4K_LovbTndsJP59143pI9uqVtstTwvEToMs8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

Yq9bkVDdJ_pczYzZojGBS1j1q2szDdE-5NvM7GPkMmU8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

r4dXwAbZJQ6RlWrXxU1qpj-AkhP7rRri3bIuDaqFf3E8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

eAyBLbOleyOhba8bq7k-jwTNSipsyjdhJHBQer3SgtQ8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

xKVxnmlqkdTyAIdCJaCZ_xIXVcM5vA2rt0iZBmQbH7U8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

jy40r6i2D7nAHLuMoDi5XXo6QS2DJJyvlnHD-wAzcGI8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

TsCwgBnmN7e0goDlF0YgfVQF9p59AlmdwU5L3XGRjM48GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

nQYQt7-NgShSKLr7oL-rfgW06wCYRHQgxooX8qik69Y8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

ZaiSDcYwF9e3P-gSuLQDTfeRmaTR_SMdy8EuM1680Mw8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

Świadczenie aktywizacyjne

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
 • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia  za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6  lub 9 miesięcy.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcą umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50 % łącznej kwoty ustalonej jak powyżej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca – to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

U W A G A !

Zawarcie umowy poprzedzone jest złożeniem stosownego wniosku pracodawcy.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: świadczenie aktywizacyjne [ 11 ]
ikona DOCX wniosek - świadczenie aktywizacyjne.docx 11-03-15 11:51 23.84KB pobierz
ikona PDF wniosek - świadczenie aktywizacyjne (PDF) 11-03-15 11:51 365.85KB pobierz
ikona DOCX załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o świadczenie aktywizacyjne (DOC) 11-03-15 11:51 14.29KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o świadczenie aktywizacyjne (PDF) 11-03-15 11:52 257.68KB pobierz
ikona DOCX załącznik nr 2 - oferta pracy (DOC) 11-03-15 11:52 14.26KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 2 - oferta pracy (PDF) 11-03-15 11:52 398.65KB pobierz
ikona DOCX załącznik nr 3 -oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (DOC) 11-03-15 11:52 24.07KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 3 -oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (PDF) 11-03-15 11:52 356.76KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 3A - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie (PDF) 11-03-15 11:53 520.33KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf 11-03-15 11:53 715.33KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 4a - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF) 11-03-15 11:53 331.22KB pobierz
Utworzono: 2014-06-12 12:04 | Redagował: Joanna Zander 2014-06-13 12:37
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2076
 • fztIGzoJ5-s1QJQVCVDh8OGREn7xnJcBzSP26TZdaNlGUvkPnqsplqn4Ru5i3ybM8Gm_dqsjmQTSth-JRz6Apw

 • dm7OyEx-T5BuRXjFqS3cLPAL0TTN5jtaIHa2iXrKCvVGUvkPnqsplqn4Ru5i3ybM8Gm_dqsjmQTSth-JRz6Apw

 • eR8KtmY_j3F1ioXq-9l92K-lBTVqOnMOg7muXDS3JDBGUvkPnqsplqn4Ru5i3ybM8Gm_dqsjmQTSth-JRz6Apw

 • 5K4vFuWUKyDjSGx1QmxeEjv0l8BJFtOzMBDZ22fMYgtGUvkPnqsplqn4Ru5i3ybM8Gm_dqsjmQTSth-JRz6Apw

 • HJLUgIR2jSB8QeUObPoqB6z4Q3vFPFx6JH-kqDrBTUVGUvkPnqsplqn4Ru5i3ybM8Gm_dqsjmQTSth-JRz6Apw

 • u8J1VVsnk8AY1DNkDrKq6VyLIoNpcoD2sbsOG3KDFu9GUvkPnqsplqn4Ru5i3ybM8Gm_dqsjmQTSth-JRz6Apw

 • EZmfRqU0FJpUCiVedaMzPsGii6LU4yLvAs-SbtpHlMBGUvkPnqsplqn4Ru5i3ybM8Gm_dqsjmQTSth-JRz6Apw

 • CshmTWQ12A5fhd2h9cDxrPVeUVjVi9Ml3ZLRW6KhW8xGUvkPnqsplqn4Ru5i3ybM8Gm_dqsjmQTSth-JRz6Apw

 • VdW753MwhPM3XdWSruAkGODQ2UObJyJH1bddMkhwjQtGUvkPnqsplqn4Ru5i3ybM8Gm_dqsjmQTSth-JRz6Apw

 • tVvJH1fB57FTOcisRnFnJswySJuF8c4HSaqucE_xBmk8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

 • tCiKXIFWISbapthal-hYWgE4vFApWmjuEjeP3QkZ_rg8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

 • KHZLCI5CUXks6jjrusj2MVGIXcR_QBIovn3-2IUbCsw8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

 • R_7sFha0fAsoEEst65_AhiWQyZx9KJShcRKx02QDbOk8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

 • tV5sODWMgIj12AM_TKald5Xa0E8ft8pEmP3ZVe2ZxQ88GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

 • W7q4AzUjxxphTNYrxEqYiOFV7HaDSDYus0K9WxV7mMI8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

 • wC1A5-eqPB820EQrhKPsHHNDmlvs58Rp_sAz65g1P3Y8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

 • 3RuMA0nfOIc6m6HL_YEeUN6HC28pH2qaHs1c0goImAI8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

 • havvfSvfENWoS2S8OS7mDyOJbXVyRXTLnSZ_L5tZs5g8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

 • EHMs6XUzTnvJ1q1lb95r2DW55qI0ZmvGMoOpq1rIdiw8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

 • I0htNUOkH2Mer2WtY8sNGmUgAHvixGwOA7I_gkSWqOo8GtEImNrFl4UTIMaKEZq6RBOWI6Qlp-Y12LZBBoQ6qg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl