Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

PAKm8e7CHtJ-0OnUXs5SAkiNYQClHCz-UgGjpYYz5HiNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

zQ7f4vLigRTUZRO_4OiysQzMvrBGO6EdRYYyq6dFbs-NS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

SAolFPWlkwdXMjtaM2faBV82JuC5Y2XBbcRqj3j_oYKNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

sjrlq3j61rLLgU8cvAzUv2NDZhzUknt_MoqWuRRS42-NS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

atxJqcsJodIQnOf2oh-46OlR1aGKwHOxmYKicZPcL0GNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

0r2V-oTvKUoOjnu-nvDz37_6n54v6g8GmwMzMhd6Rp6NS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

VwyF4WWFBdVf6jQ9Pyexk7U7VUr_0NDxqQ2Mf_9pXkaNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

iMuvXNBuijBv6zi2S-_xoyv9YbDK3gBqBdMyQCkYIlSNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

jonUYwraBRkuF-dRlPu1IJGlDxExiNvA0cLlshXOBHONS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

Bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1.500 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium.
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Staż -  oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Starosta może skierować do odbycia stażu do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz organizacji pozarządowych.

Bezrobotny może być skierowany do odbywania stażu do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Pracodawca – to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Zatrudnienie – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: bon stażowy [ 8 ]
ikona DOCX Wniosek - staż w ramach BONU STAŻOWEGO (wraz z załącznikiem nr 1, 2, 3) (DOC) 24-01-17 18:55 26.05KB pobierz
ikona PDF Wniosek - staż w ramach BONU STAŻOWEGO (wraz z załącznikiem nr 1, 2, 3) (PDF) 24-01-17 18:56 394.48KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 4 - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (DOC) 26-01-18 12:46 23.49KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 4 - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis PDF) 26-01-18 12:47 252.02KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 4a - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie (PDF) 26-01-18 12:47 488.61KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 5 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF) 26-01-18 12:47 589.81KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 5a - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DOC) 26-01-18 12:47 13.62KB pobierz
ikona PDF Załacznik nr 5a -formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF) 26-01-18 12:47 170.54KB pobierz
Utworzono: 2014-06-12 12:17 | Redagował: Joanna Zander 2014-06-12 13:43
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2395
 • G8uVSLJ9rY9Roygswl1QYPFh3DPRYM_TAdyxJgEvIQluR17kKjrQTrBdpHi3qPZelhacchB7zYXsVBYU6hI9kg

 • pLoRWNR7735LhMC8y-3YQMI_VZjmPZUVUmsRLvFDiutuR17kKjrQTrBdpHi3qPZelhacchB7zYXsVBYU6hI9kg

 • jxJyzPT8mG7H88kbDzeGgDpnsDPa3jQNgg2prfVXXqBuR17kKjrQTrBdpHi3qPZelhacchB7zYXsVBYU6hI9kg

 • AVQXEhMCRo9gBk9Ggu8nEheWPhjdokUEX67w6UStMBVuR17kKjrQTrBdpHi3qPZelhacchB7zYXsVBYU6hI9kg

 • vPMBqwd6aNSJbWzVQ6qPk75BwF57dBaPiAxc-oqSBiJuR17kKjrQTrBdpHi3qPZelhacchB7zYXsVBYU6hI9kg

 • ZR5d3WkX_52jB5Lxnt538z3Cm4WJtahK8WUtVDqtGyduR17kKjrQTrBdpHi3qPZelhacchB7zYXsVBYU6hI9kg

 • sxj0muVhUOK400DppdPv3ACtR_NQy7rzW9f1SN9_s41uR17kKjrQTrBdpHi3qPZelhacchB7zYXsVBYU6hI9kg

 • sZbUBls3T8Dk4VBcPuxLCzxxw8xmV-iARz_kOI1afsFuR17kKjrQTrBdpHi3qPZelhacchB7zYXsVBYU6hI9kg

 • 8IZqnLWLcCR4h9mMgS8rZXfv4M1_P3FP06fzNMkXeItuR17kKjrQTrBdpHi3qPZelhacchB7zYXsVBYU6hI9kg

 • PvsVd_z9OWZWzoPP8MWUeJvgbxHGqPOlxa6tcSDfsjmNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

 • bARUYkFgDs0ENcg3TQeOITJA88S2dqRDxjIXCbWqT8yNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

 • sUEChXo3vrLxwEAtsMBLc7ccie6ykFgvQHjP3ZqpSL2NS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

 • UcofxWprPxCUMuOi_-dhzuoPjSvapGiXPq0wJNwWS8KNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

 • EGrLu289D3bIjcgE8qGeXTp-hDmPSGHNDiqXl2fa9meNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

 • 7c-fx3t1FviHc2UUlq7haUes-bBI_8J7ViWxm8gFbXCNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

 • gD5BiSv6aP4uMAmUcVnHmKb5lxSs3ZM4BoeSdjchLLuNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

 • VVyRIEh-2PWueOMI1BrajE2QEXRcImZiO7OKrakrgUeNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

 • V7fBqCg8lxlkTSEBJD83VjdwIVTajUJMArADGeDjeeGNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

 • yO-Wst2e7cRI0HkqFLIy7i8CjZG-tEuNLGE0Kib7__SNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

 • ZaRfCRwI9BCiIUdaj6nT54eXfxtj37w5Xb9RKAKiw-KNS2MX92rYpq2cLQemkpLpa9Bwl4QJqhKLUvh053UW_A

Projektowanie stron: IntraCOM.pl