Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

opC0T6ZgTb7wqcQQwWCQRm0r838zPjhirL5WRDv-kJs5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

4WgR8ZIYIqTJ-zzoLnGJQdch23cYZgsLIT1bBY8_PmM5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

rzde0wlQLt-XKB4nlmbhQ8bfUPxXuVRjcGRN1BkY4Ew5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

nOAeItsXyIJZcVYy-7pevy4GzssDwGc07L6dAR2gaVk5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

zcQQPnsF_5ejgvJ4TXeVK7OA3lrKDv0I0fpbJDJ0PJo5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

VneYY1irV6alpUPtiFmCOAGVIwgcgD1x98yLicwDoz05W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

tIEPASMq0zR72OMLS_jF6nFhoGhZbYKYDUSikDbCOyk5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

zKuHa8LsqfL01xjbIiVVVkHzvSjlDv2rI_wEyXUv-a85W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

tYS2tWax8sAquIyAvBrQLiehoFzeY7CNXIuKiAGQo4M5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy

 • bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez cały okres refundacji oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadkach:

 1. rozwiązania umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji,
 2. w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące (a mniej niż 6 m-cy) po upływie okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego przez Urząd bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy, (przypadających po zakończeniu refundacji) Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: refundacja składek ZUS - osoby bezrobotne do 30 roku życia podejmujące zatrudnienie po raz pierwszy [ 12 ]
ikona DOCX Wniosek - refundacja składek ZUS -30 (DOC) 11-03-15 11:49 26.24KB pobierz
ikona PDF Wniosek - refundacja składek ZUS -30 (PDF) 11-03-15 11:49 370.53KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (DOC) 11-03-15 11:49 14.52KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy (PDF) 11-03-15 11:49 258.42KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 2 - oferta pracy (DOC) 11-03-15 11:49 14.26KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2 - oferta pracy (PDF) 11-03-15 11:50 398.64KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 3 - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (DOC) 11-03-15 11:50 24.07KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3 - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (PDF) 11-03-15 11:50 356.76KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3a - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie (PDF) 11-03-15 11:50 520.33KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (PDF) 11-03-15 11:50 715.33KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 4a - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DOC) 11-03-15 11:50 13.51KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 4a - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF) 11-03-15 11:50 334.74KB pobierz
Utworzono: 2014-06-12 12:05 | Redagował: Joanna Zander 2015-03-10 12:11
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2265
 • hj3QEB5I2rfz8ET5zqcwopw8AnutPdcNaonjus-7ZlqZWHL0FujGmtR-R7d9aZYsinzNzGrNbX6fAwMHcKcKNg

 • olZqVtEcv4Nq4kaIryCMWY8_Tp6bXsDYd1XItLST4EyZWHL0FujGmtR-R7d9aZYsinzNzGrNbX6fAwMHcKcKNg

 • 882VCou0ryR4aF0toQXEwvfJg0Ie2Zvte0L982yyQAOZWHL0FujGmtR-R7d9aZYsinzNzGrNbX6fAwMHcKcKNg

 • VwZEpGkeFgDSsNTNhcOy5U6dbvXTzSP-gzf6NjJgkp-ZWHL0FujGmtR-R7d9aZYsinzNzGrNbX6fAwMHcKcKNg

 • 8-9W3c0i83CY9TQjXOqcJ9HhVLTN-BzeLOh8rETPaWOZWHL0FujGmtR-R7d9aZYsinzNzGrNbX6fAwMHcKcKNg

 • fLnFiMenZoOHkH9M-VZixeJdJ9ATmmirB7UzjX_3b2uZWHL0FujGmtR-R7d9aZYsinzNzGrNbX6fAwMHcKcKNg

 • VTp2XMG9zuZcxneUXZnXVbC-EHtDfBI0OojOCiNyziyZWHL0FujGmtR-R7d9aZYsinzNzGrNbX6fAwMHcKcKNg

 • C_7IzoNjlM6pfjW9sgSy7uMV6oAVbK-nxYKfxID_T06ZWHL0FujGmtR-R7d9aZYsinzNzGrNbX6fAwMHcKcKNg

 • WHu2BxiWY-2yyvc81EdQVE66gYa3lsGMPF8tyk1_CkOZWHL0FujGmtR-R7d9aZYsinzNzGrNbX6fAwMHcKcKNg

 • CdAx__CYuZunLoN2MBH8EEj3Tvb3xaVOAFFOft6TaH45W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

 • DLz0FnHsUYXbJWCSz0eMpEtHJiNws2UdFhHSLCPKDS45W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

 • jLsGgPX5K7Ur2411rGIY20LTZ4oAKEKB2bk-raC4b0s5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

 • u_z3Vr9FkMB3sYglSb7xaJAq2bJ9sRZBgBC1vTHGZmA5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

 • P8UoGWHW3bnyVzViyyPQit-SZo_flJGsVCsvMfoBpBk5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

 • xwczLmJqdC7I_yTPzn0cRMi0SqVnZRVDWvLHYFo5PoA5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

 • qTlqB_BXM-86qVtn1CrSqqB00rifuMpbrF8xxOxRNcU5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

 • qgg8fM8InNrVq27ZVSLkbJnoYyZcG1z61zycwUsacM05W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

 • VuqND4EXrgJpYh3skOTlrziQA-qTt550Qqk0-Z3N8C45W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

 • WQ2cgip3XeHh6rX-FEFpygKJbuoAFjXDqdyaBv3tRe45W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

 • U3JtrMhR7AtY_rT2Fmf8VMf-Z0Z8iD3ymKR5B27KS8c5W72F50qN-yFEuRgBEFM6RIAQ8Iem2UqOrGVbImfcvA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl