Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

FQnezQ1YuJisSihez_I7Dyr-fBEpnpMOI4DZqcVouOaW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

XFHcxS5cylUiH83sm-8fCvKsEDcekBORu-JWOl5hKXGW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

yQcNvAJC6tD8UZJCQ8zmj5lDMUcazQvXwoGC4waAcEeW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

atGakeVhaTXpOb4YaMzS4yfjFsZQ6ymIbBvvj3Ep8f-W_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

5VEiw5VE1yTwFvhSEbLUpTED-FUAzQfkmoLDyJsGqc6W_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

hkpV0q96n1aQ_YJAEZViIxnU4r9dYXPQsgn5_M1yqK6W_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

8V8ZII2FQmj3f7xd-Gs2ksh4X2QecaojBfY5yubNzaqW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

jKkAeEcWn-LGRxbMe7ZxeYCaX1wFT4gppfo_ycL1ZnOW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

Mp6HxthaWsictPIbJhtlJhNEcOW6QCaO9vVz910c8rGW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

 1. Ofertę pracy należy zgłosić do jednego Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie Urzędu. Pośrednicy chętnie pomogą w rekrutacji osób bezrobotnych na wskazane stanowisko.
 2. Ofertę zgłosić można:
  • e-mailem
  • osobiście w siedzibie Urzędu
  • telefonicznie: 58 531-34-15 wew. 344. 373, 339
  • fax-em: 58 531-79-97
 3. Powiatowy urząd pracy przyjmuje krajową ofertę pracy do realizacji, jeżeli  zgłoszenie zawiera  wymagane dane  oraz  jeżeli  pracodawca krajowy nie zgłosił tej oferty pracy do innego powiatowego urzędu pracy.
 4. W przypadku gdy pracodawca krajowy zawarł w zgłoszeniu krajowej oferty pracy  wymagania naruszające zasadę równego traktowania  w zatrudnieniu  w rozumieniu przepisów prawa  pracy  i mogą dyskryminować  kandydatów do pracy w szczególności  ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,  wyznanie lub orientację seksualną lub jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed zgłoszeniem oferty pracy został ukarany  lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy  albo jest objęty postępowaniem  dotyczącym naruszeniem przepisów prawa  Powiatowy Urząd Pracy może nie przyjąć do realizacji  oferty pracy. Powiadamia pracodawcę  o odmowie  przyjęcia krajowej oferty pracy do realizacji . Powiadomienie ma formę pisemną  i zawiera uzasadnienie
 5. W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.
 6. Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie, która:
  • zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego albo
  • nie zawiera tych danych.
 7. Upowszechniając krajową ofertę pracy, powiatowy urząd pracy podaje do wiadomości publicznej co najmniej dane dotyczące zgłaszanego miejsca pracy, oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów
  do pracy oraz okresu aktualności oferty,
 8. Dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego są podawane do wiadomości publicznej wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca krajowy, zgłaszając krajową ofertę pracy, wyraził zgodę na ich publiczne udostępnianie.

Podstawa prawna:

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.)

Utworzono: 2012-08-02 08:38 | Redagował: Żaneta Sadowska 2017-06-28 11:43
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2946
 • MWspooFKwFJrbyDubVeYPFfLcFbJXTIF8GqG_5v2uhv8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • fkKIJrueUx-8nO2qNNOmvF3-KN-FwT7y885FznY8MQL8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • LkP1cCbMTZhL_UQTl7esZ4_qEOFU10yNAPu832mjgsf8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • FhnQ284dpCGwBmaTZUqfzNifOz68xKRKHcW8TvCuhg_8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • FRvLENrMX597GrbXEG_Sp5a66WrxoiqRsggC8qNwpgv8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • khDmERwyi5CuHDXgAnbBq5WGPdA8eUHbZhx_9dIVjeb8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • tguwuCXRa4i3o63oPZptW_EXEXE3YhE-Rs_o8uvQdYD8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • GfHOsxf89AOp-Dezk0Nz9iPGaXqY7QOcF8nv6h76BUf8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • Bu6v8T8AIzPuk-uUe2tJb1TIj4LnlekK5XX-VBv2nmP8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • w-qCpbODKQbexjqlr26--YPmn75mo5VYPi9bBzzV682W_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

 • z-LJQSy1tgR61p8pLH7F-9WZJPbOw_HBK3wXQ4Upi0GW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

 • 0Jcmo6P0nWfLB4kQ0I2sxV0YwK0PQlfrfnnsp2vmgw2W_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

 • c2mBIxX9pBVXTwJmOp7ddbg6i7knja0Z1YYELyOms3eW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

 • WHr-irmoVvvUPN24EUhz6UZM7ygwpN-zJ2kNaH7TTWqW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

 • KqJxYVx77NqUunZErAJ__Qq4kRN2Jr7uftVKMwKdGCqW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

 • A4v2we3XQKDsrgEjcldq_hrbfUBCVGqtOAug5vh8v_iW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

 • wQsvJT6jzbmXg7dWTIp-pNQL60CeycqSHlElAGeLsbqW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

 • XVXSZ0uYnSB13j9dPhm8HUsQ43rSspv2cUMR70-5bM-W_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

 • YImUOTvGAuGTT2Qe-NNE_bnP13_VuyBoac-ZXtuNYjeW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

 • 5gAcdNBt5_JNAUHp5ogC4po2CnRKXfh8QVwGaV1CAiCW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl