Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

nARxnlhnp20nYtTq_UuOmJMG7Ym_Ptf_GYaJh541WCIFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

AwqWMLdcDLTQavS8QdSnkx3gpzAlvSo9FDxoUrIExKMFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

X_VsGt2nRRyH1Q2yj1SlqrLWReCUhOTL8Gwm3ZSVPmQFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

gX1Jk0eyFsCrEUyIG61DifcxPlmzTuDzztjk7i4kLvYFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

ko2_Se7IQSCqTQxsgvmtV_pNpnppBASD6eAHAqxlGkwFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

j1IfC3wp4nbmrWrnEfOcpOak6538PBq4X3u82Q6zH1UFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

4aQrVU_l0oSOKQO2NmliKh_AThABiam-qDq6pLjtzMwFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

4uJlblapOvkQQ8GkleE4d4OAi3u_482t7XNmt6172HAFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

Fw0VrTjcE-IaQk7LgXuhWLtdDsWMa1PRS8WZPbZF7JUFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

Grant na telepracę

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla:

 • skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub
 • skierowanego bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 1. małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 2. rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 3. rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 4. dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Niewywiązanie się z powyższego warunku  lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zwrot grantu następuje:

 1. w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek dotyczący okresu utrzymania zatrudnienia nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
 2. w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

U W A G A !

Zawarcie umowy poprzedzone jest złożeniem stosownego wniosku pracodawcy.

Utworzono: 2014-06-12 12:03 | Redagował: Joanna Zander 2014-06-12 13:42
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2239
 • CWE0LElWs_Zz-vzJoVcftnWAKmFZS_XkudyzQEIgUsQqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • BaoYNkLfTyM6btwPbUOxkf0SHEY7KlOcxKUfVRNgqkcqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • FsmAWGMD2cDAjY1XwyQYE5WPkYSlK9dQu5L9g5jW9lkqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • b-CwKs73t3z--P2DRSjW_q_9dLhAXB1-43LngncJ-q0qELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • QkFZ5jptbOBb-iUOXyg0xMq87VgIXy6fCZ2Mz2of8gIqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • Dg6OsdfGtpJEW7I3-dO8FWSXVhcmZWhlRf-6fLxmrDcqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • 4mX2UpMuLsePAKAjaFtIvD6exRHjo9XTBx0oi7VEpFQqELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • rnowjsvqdcJkEMatT_4tJpFdESTFGq-2KfwPeV7tW-8qELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • xG7tQ1Y9irT0amM3EigrI4mm2EcBvJSNzryuhbQc9m4qELhEksHPI-km8zlsn650fldhVDpXJJ6zaweTwk426g

 • XRRkeJfOU0e9-z4KDotuVL2mDdXh5j_ciLHqObNIGPYFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • -Jty6JeMnFbPqvW5JswhbbRAN4XL4SX6ufWOYiumEM4FZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • 31x0H33ymynAPvQQe7f5zTpuBLBOSlRb70aheE7BsEoFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • 0rX3QBiSknYDrRLQEf_VD79T8ReTgwUqa_Qczawh-zkFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • 7Y-Aq5QvqpAjm-pZXxvAw7JRHQl0i1UGXMf48S6jOogFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • zyyGWz1DVXq83bTP4ReAvpMQkVPtU88QW4Sug0BK1-wFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • QZUJdQBW1L5yZubdH6GxBUrZE8RFouwIJi-esbDasrYFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • ahc72l7pEpGmUbvPE9tRfYMvGSZ2OVAA9iS8B-lteEwFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • z_ddKxb7wyLt5ppo5QuKlUlkZ38xAazi8purrEPxapMFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • dITv9yn_U5-zz2Ns41AQ47nVe27PePcd45-pV0-64KsFZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

 • jJRgw4Pmg-6_EtI7LqApKVE2wS85EeyHouNJ2-7zRx0FZX4OX7_ng6hZ6Gee9M9sgZItCZ-svSA4gzNUhBCHAA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl