Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

u6w51Vxdcutoep1y0OHdNmXKSfCbEY9ekuK9BOyOqTLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Sj1kZlByNEYkwcHRf0oR3NNypPDGbBRsf0lsiwQilfze84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

ii3AFoYR7722sLOW39NGABTGoTvhm2Yc4BvsiJmyVfve84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

lXnCgVuRTTDn8_oKmKjGGPkfXyuQ653hWnUGx0cwzPTe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

2Ln2QGUoB8vbyceJJmkP0nscJxbeEA6557B-crar_Pre84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Wkt9tPqRyu8kJfT6cj2mI7F1CN2l6oZeTuNh34PxDKne84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

__fyqYpHr8fPjt-tQw1bDO6ZtokqXfbZSkUiYTyPHB3e84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Hy_sAVpmd453oA0faNetC42nwWonws849JEfQ93WZmje84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

9WnBS_jHXi71hC3GLfxug6ijvsIzv13luGL8ywKEUlLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Kształcenie pracowników i pracodawcy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest zasilany poprzez przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

W roku 2017 środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przeznaczone na :

1)    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2)    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie tczewskim lub województwie pomorskim zawodach deficytowych;

3)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

W roku 2017 ogłaszane będą co najmniej trzy terminy naboru wniosków:

   I termin – 30.01.17. – 10.02.17. rozpoczęcie kształcenia od marca do czerwca 2017 r.

  II termin – 04.05.17. – 17.05.17. rozpoczęcie kształcenia od lipca do września 2017 r.

III termin – 09.08.17. – 23.08.17. rozpoczęcie kształcenia od października do grudnia 2017 r.

W przypadku niezaangażowania całości limitu środków, powstania oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków rezerwy KFS ogłoszone mogą zostać dodatkowe nabory wniosków, powtarzane do wyczerpania ustalonego limitu środków.

Uwaga !

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Pracodawca jako osoba pracująca również może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą,  nie więcej jednak niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. euro.

Uwaga!

Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: kształcenie pracowników i pracodawców [ 10 ]
ikona PDF ZASADY przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku.doc 26-01-18 12:50 563.68KB pobierz
ikona DOC wniosek o szkolenie pracowników ze środków KFS (DOC) 26-01-18 12:50 251.5KB pobierz
ikona PDF wniosek o szkolenie pracowników ze środków KFS (PDF) 26-01-18 12:50 855.96KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 1 -oświadczenie pracodawcy (DOC) 26-01-18 12:50 14.63KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 - oświadczenie pracodawcy (PDF) 26-01-18 12:51 205.68KB pobierz
ikona DOCX Załącznik nr 2 - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (DOC) 26-01-18 12:51 23.12KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2 - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (PDF) 26-01-18 12:51 171.99KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2a - oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF) 26-01-18 12:51 489.55KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF) 26-01-18 12:51 589.6KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3a - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (PDF) 26-01-18 12:51 170.49KB pobierz
Utworzono: 2014-08-01 09:12 | Redagował: Joanna Zander 2017-01-31 10:13
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4868
 • l9H5d1oFC8uqEe1_fMp6S2ZSPTRTdSDzeDJmA2bW2bhq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • SE3Kt65ogZhONB_1GfTNfgznSVwIvl_E7Tp7BsHIIPhq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • 2ZOcmgwZPlQY7P4jBOliX471gkHGimxMdDQOfAPKKfVq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • 7BV5jqJDXocYxeojY8_payo3td3tL5keP1zv4XmRIzVq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • AA9w0F-a90dOV7RqJ9cisjYDctqG7ZLZmRnqkiWrAX9q4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • 2xb0Lft1olnJwzXGHGNhTaRUd9x3T9GE4HinC6dLK1hq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • oKgi7A18X6r8zE8dQ7bx4N107f2fXW-QC8pw8wK2N5Rq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • OubJSC6D5DX2gt-v-y_XWBlzQrmM98qjU-hlj85bnkxq4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • dGtop9e7HICdX570WLs2HCCn1YBWrN6hRI83IhDMNM5q4r4w5jSzqph_izlhRp1-Bc2zop5lfd9LMpbdNpCcZg

 • b5EsZG2UcnrnRkdioNSYX-CLfTpUwP-FK_LEWCj8qCLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • GOBPaTPZFEbm3ZRLLFk5tBCTPHAfo90_RHlMvcn80jfe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • 8NFLcKgeydgNugtrHTv8IO5kr81Vf95DYWGoEu9wQfXe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • Lm5imLw7xaR8MYxQTO6W_2ngY69eezcUpJDOnE3mk6Le84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • aSXkIGK3mpxmG_C0pCEWjAmqoiSOq_lrZMS8tOzjXrje84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • Xs6BFkzW0AHTsJfhbgf7iXD9QMuGrk_0Ul21fI18vFfe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • qbOYrCSTNm4xhAz19fQmmKBqNfMlfmNV50KwE9gRuC3e84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • PnYVTHODl7zYmOCoQ4nED7JGV2qO__I3-qxhK8e3nSLe84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • nq5xXUtbO36j-e-3RnO6tA2AuTNSJPsthE6G4B55exje84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • rpL9MYk-5gNl9tJw34Eu1zY4ddv_kj4YUsRkKIpv8Z_e84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

 • NiVV2_rlzK6-s2Jl0i-GHqOCJp2mkEWQGEt9E0YdLbve84Dp25ZJjRrOk2q0pDhrvHpnlYGlygAQp_lDQahgZA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl