Dotyczy: zakończenia w 2014 r. realizacji projektu systemowego przez PUP w Tczewie

      Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie z dn. 31.12.2014 r. zakończył siódmy i ostatni rok budżetowy współfinansowanego przez Unię Europejską projektu skierowanego do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego. Środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego były przeznaczone na realizację projektu systemowego, mającego na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych, zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia oraz udzielenie wsparcia w zakładaniu własnej firmy.: „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

W ramach w/w projektu, według stanu na 31 grudnia 2014 r. od początku realizacji projektu staż zawodowy rozpoczęło 737 osób (583K,154M), a w 2014 r. 176 osób (120K, 56M), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 95 osób (79K, 16M), 1868 osób (844K, 767M) skorzystało ze szkoleń, a w 2014 r. 411 osób (150K,261M), 706 osobom (275K, 431M) wypłacone zostały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a w 2014 r. 147 osobom (58K, 89M). Indywidualnymi Planami Działania objęto od początku realizacji projektu 1142 osoby (554K, 588M), a w 2014 r. 591 osób (270K, 321M).

Osoby bezrobotne w ramach projektu uczestniczyły w 2014 r. w szkoleniach z zakresu ABC małej przedsiębiorczości, w szkoleniach zawodowych, językowych - grupowych i indywidualnych:

Szkolenia grupowe m.in.: Spawacz metodą TIG, Język niemiecki dla początkujących, Kasjer sprzedawca, Pracownik biurowy z elementami księgowości i kadr z językiem angielskim, Uprawnienia elektroenergetyczne SEP E, Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy, Zakładanie i prowadzenie sklepu internetowego, Kurs dokształcający dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas i w cysternach, Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa trzecia, Wulkanizator, Pakiet kwalifikacyjny dla sprzedawcy, Operator CNC, Specjalista ds. rozliczania, księgowania
i realizacji projektów unijnych, Język angielski dla początkujących, Projektowanie komputerowe AUTO-CAD, Excel dla finansistów i księgowych, Glazurnik-posadzkarz, Przedstawiciel handlowy, Kurs doszkalający fryzjerski, i in.

Szkolenia indywidualne m.in.: ABC małej przedsiębiorczości, Kwalifikacja wstępna przyspieszona blok C1,C,C1E,CE, Prawo jazdy kat. CE, Operator koparko-ładowarki, Rozbieracz-wykrawacz mięsa, Operator koparki jednonaczyniowej kl. III, Monter-ślusarz, Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, Opiekunka, i in.

        

 W ramach projektu systemowego w 2014 r. realizowane były następujące

formy wsparcia:

 

591 osób (270K,321M).

     15 osób (5K, 10M), kontynuowało udział w projekcie na koniec 2013 r.

 

Uczestnicy projektu w 2014 r. to 616(283K,333M) osób bezrobotnych z terenu powiatu tczewskiego zarejestrowanych w PUP w Tczewie, w szczególności osoby będące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, (osoby wymienione w art.49 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2013, poz.674,
z późn.zm.), w szczególności:

 

- bezrobotna młodzież do 25 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby  po 50 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

  a także dodatkowo osoby zamieszkujące tereny wiejskie powiatu tczewskiego.

 

W szczególności grupę docelową w 2014 r. stanowiły:

 

     - w co najmniej 30% osoby w wieku 15-24 lata, które nie miały zatrudnienia oraz nie uczestniczyły 

       w  kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Osoby te otrzymały ofertę aktywizacji 

       zawodowej w ciągu 4 m-cy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w liczbie 177 os.(81K,96M);

 

      - dla 100% uczestników – 591 os.(270K,321M) opracowane zostały Indywidualne Plany

        Działania;

 

      - bezrobotne osoby niepełnosprawne w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób

        niepełnosprawnych w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku ogólnej liczby zarejestrowanych osób

        bezrobotnych(wg stanu na 31.12.2013r.) w liczbie 30 os.(11K,19M);

 

      - bezrobotne osoby powyżej 50 roku życia w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób

        powyżej 50 roku życia w rejestrze PUP w Tczewie w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych

        osób bezrobotnych (wg stanu na 31.12.2013r.) w liczbie 112 os.(49K,63M);

 

      - wsparciem w ramach projektu objęte zostały wszystkie osoby figurujące w rejestrze

        Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach

        systemu oświaty i wyraziły chęć udziału w projekcie w liczbie 5 os.(4K,1M).

 

Wg stanu na 31.12.2014 r. projekt rozpoczęło w 2014 r. 591 uczestników (270K,321M), a od początku jego realizacji 2895 osób (1574K,1321M). 12 osób (7K,5M) powróciło do projektu w 2014 r. po zakończonym udziale, a od początku realizacji 69 osób (36K,33M), od początku realizacji 3 osoby (3K) powróciły do projektu po przerwanym udziale, 599 uczestników (270K,329M) zakończyło swój udział w 2014 r., a od początku realizacji 2788 uczestników (1509K,1279M), 17 osób (10K,7M) przerwało projekt w 2014 r., a od początku realizacji 107 osób (65K,42M).

 

W 2014 r. PUP w Tczewie zakończył realizację projektu systemowego.

 

 

Europejski Fundusz Społeczny zapewnia „pomoc w rozwoju zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

 

               

 

 

 

 

PUP Tczew - Wiadomościhttp://puptczew.pl/main/rss.htmlplCopyright PUP Tczew<![CDATA[Informacja miesięczna o sytuacji na rynku pracy]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:368.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:368.htmlThu, 28 Dec 2017 10:02:05 +0100<![CDATA[Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:376.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:376.htmlThu, 28 Dec 2017 07:11:17 +0100<![CDATA[Informacja dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców!]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:373.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:373.htmlMon, 18 Dec 2017 13:10:10 +0100<![CDATA[Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. - spotkanie w Domu Przedsiębiorcy]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:374.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:374.htmlMon, 18 Dec 2017 13:12:00 +0100<![CDATA[KOMUNIKAT]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:370.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:370.htmlTue, 12 Dec 2017 10:15:42 +0100<![CDATA[Warsztaty dla uczniów I LO w Tczewie]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:371.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:371.htmlTue, 12 Dec 2017 10:31:09 +0100<![CDATA[Spotkanie na temat zmian w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:372.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:372.htmlTue, 12 Dec 2017 11:01:15 +0100<![CDATA[Konferencja na temat zmian w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:366.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:366.htmlFri, 8 Dec 2017 09:11:45 +0100<![CDATA[Gala Konkursu "Lider Aktywizacji Osób Młodych"]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:367.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:367.htmlFri, 8 Dec 2017 09:42:32 +0100<![CDATA[Spotkanie kobiet biznesu]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:365.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:365.htmlWed, 6 Dec 2017 07:31:59 +0100<![CDATA[Warsztaty dla uczniów ZSP w Gniewie]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:364.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:364.htmlMon, 4 Dec 2017 13:55:12 +0100<![CDATA[Harmonogram zajęć z zakresu poradnictwa grupowego w I kwartale 2018 r.]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:363.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:363.htmlTue, 28 Nov 2017 07:40:20 +0100<![CDATA[Informacja miesięczna o sytuacji na rynku pracy]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:359.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:359.htmlFri, 24 Nov 2017 07:45:37 +0100<![CDATA[Warsztaty dla uczniów I LO w Tczewie]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:362.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:362.htmlFri, 24 Nov 2017 08:25:17 +0100<![CDATA[POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IDG – 15.11.2017]]>http://puptczew.pl/main/rss/idn:360.htmlhttp://puptczew.pl/main/rss/idn:360.htmlThu, 16 Nov 2017 11:38:09 +0100