PUP Tczew
http://puptczew.pl/formy_aktywizacji/Szkolenia/184.html
Drukuj grafikę : tak / nie

SZKOLENIA

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy, bezrobotni i poszukujący pracy
Lokalizacja:
PUP Tczew
Data do:
2017-12-31

Informujemy, że dostępny jest "Plan szkoleń" na 2017 r. dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy, środków EFS - RPO WP.
Realizacja powyższej formy wsparcia odbywać się będzie na podstawie "Zasad realizacji programów rynku pracy w 2017 r."

Szczegółowe informacje

powrót do listy