Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

Bon zatrudnieniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon zatrudnieniowy.

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100% zasiłku.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

 1. kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
 2. kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło po 12 miesiącach.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

UWAGA!

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 2 ]
ikona PDF Zasady realizacji dodatkowych instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia.pdf 26-01-18 12:39 511.38KB pobierz
ikona PDF Wniosek - bon zatrudnieniowy (PDF) 20-07-17 12:32 229.07KB pobierz
Utworzono: 2014-06-12 10:48 | Redagował: Joanna Zander 2014-06-13 12:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3628
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutQ36lHwABh-HexHgfeADun3lJPDyBSoKj2ZxAvrhr6Rw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBQ36lHwABh-HexHgfeADun3lJPDyBSoKj2ZxAvrhr6Rw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RQ36lHwABh-HexHgfeADun3lJPDyBSoKj2ZxAvrhr6Rw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lQ36lHwABh-HexHgfeADun3lJPDyBSoKj2ZxAvrhr6Rw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydQ36lHwABh-HexHgfeADun3lJPDyBSoKj2ZxAvrhr6Rw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNQ36lHwABh-HexHgfeADun3lJPDyBSoKj2ZxAvrhr6Rw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNQ36lHwABh-HexHgfeADun3lJPDyBSoKj2ZxAvrhr6Rw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRQ36lHwABh-HexHgfeADun3lJPDyBSoKj2ZxAvrhr6Rw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNQ36lHwABh-HexHgfeADun3lJPDyBSoKj2ZxAvrhr6Rw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaioeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOoeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2oeRrOS9UYBf56rMVlEGRitWvby32zhjjhbD4acXVnzg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl