Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

Bon na zasiedlenie

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 1. z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres, co najmniej 6 miesięcy.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

 1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy
 • niewywiązanie się z obowiązku powoduje konieczność zwrotu całości środków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
 1. do 7 dni odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy
 • niewywiązanie się z obowiązku powoduje konieczność zwrotu całości środków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty
 1. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy
 • niewywiązanie się z obowiązku powoduje konieczność zwrotu środków proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.                                                                                                     

U W A G A !

 Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu na zasiedlenie.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 2 ]
ikona PDF Zasady realizacji dodatkowych instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia.pdf 26-01-18 12:37 511.38KB pobierz
ikona PDF Wniosek - bon na zasiedlenie (PDF) 20-07-17 12:32 500.53KB pobierz
Utworzono: 2014-06-12 10:50 | Redagował: Joanna Zander 2015-03-24 11:40
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3625
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvj9o7B-R7RsueRM0jOJiP3PvOuWTsYfjAZBXEWr-RrkA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDj9o7B-R7RsueRM0jOJiP3PvOuWTsYfjAZBXEWr-RrkA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Tj9o7B-R7RsueRM0jOJiP3PvOuWTsYfjAZBXEWr-RrkA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nj9o7B-R7RsueRM0jOJiP3PvOuWTsYfjAZBXEWr-RrkA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfj9o7B-R7RsueRM0jOJiP3PvOuWTsYfjAZBXEWr-RrkA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPj9o7B-R7RsueRM0jOJiP3PvOuWTsYfjAZBXEWr-RrkA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPj9o7B-R7RsueRM0jOJiP3PvOuWTsYfjAZBXEWr-RrkA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTj9o7B-R7RsueRM0jOJiP3PvOuWTsYfjAZBXEWr-RrkA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPj9o7B-R7RsueRM0jOJiP3PvOuWTsYfjAZBXEWr-RrkA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNZzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1Zzuq3C8r90hdLel1bx8RM1UO0iy_bIIOVasZ3Pl-Lsw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl