Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

Świadczenie aktywizacyjne

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
 • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6  lub 9 miesięcy.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcą umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50 % łącznej kwoty ustalonej jak powyżej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca – to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

 U W A G A !

Zawarcie umowy poprzedzone jest złożeniem stosownego wniosku pracodawcy.

Utworzono: 2014-06-12 09:33 | Redagował: Joanna Zander 2014-06-13 12:43
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2226
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuZNCSSMn0G5vjdeIIuA-VnWbNDY7pnl3cNKKnoVZTPiA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCZNCSSMn0G5vjdeIIuA-VnWbNDY7pnl3cNKKnoVZTPiA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SZNCSSMn0G5vjdeIIuA-VnWbNDY7pnl3cNKKnoVZTPiA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mZNCSSMn0G5vjdeIIuA-VnWbNDY7pnl3cNKKnoVZTPiA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByeZNCSSMn0G5vjdeIIuA-VnWbNDY7pnl3cNKKnoVZTPiA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOZNCSSMn0G5vjdeIIuA-VnWbNDY7pnl3cNKKnoVZTPiA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOZNCSSMn0G5vjdeIIuA-VnWbNDY7pnl3cNKKnoVZTPiA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSZNCSSMn0G5vjdeIIuA-VnWbNDY7pnl3cNKKnoVZTPiA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOZNCSSMn0G5vjdeIIuA-VnWbNDY7pnl3cNKKnoVZTPiA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPUwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3UwIdRnVE3A053If_Dad2j7GrM_mR7_ylbB-n_366MMw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl