Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Środki na podjęcie działalności gospodarczej - niepełnosprawni

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

Środki na podjęcie działalności gospodarczej - niepełnosprawni

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej albo na ponowne podjęcie działalności jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

W celu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy złożyć wniosek (Wn-O) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2007, Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.) wraz z załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Załącznik Nr 1 (główny) do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • Dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe;
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność;
 • Przyrzeczenie koncesji (dot. działalności gospodarczej wymagającej koncesji);
 • Zaświadczenie spółdzielni socjalnej potwierdzające przyjęcie bezrobotnego do spółdzielni po wniesieniu przez wnioskodawcę wpłaty członkowskiej w wysokości określonej w tym zaświadczeniu;
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu przez spółdzielnię socjalną z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o nie zaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych oraz o nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 • Inne dokumenty, które mają związek z podjęciem działalności gospodarczej (np. dotyczące dodatkowych uprawnień zawodowych itp.);
 • Dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanej kwoty środków;
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • Skrócony biznesplan zamierzonego przedsięwzięcia.

                        Uwaga: załączniki w poz. 5 i 6 składa wnioskodawca zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej.

Miejsce złożenia dokumentów Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, al. Solidarności 14A.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy - pokój 216 lub pod numerem telefonu 058 531-34-15 wew. 367, 368, 369.

O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca jest powiadamiany w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki PFRON.

Niezbędne dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.

DRUKI DO POBRANIA

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. 2010 r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.).
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: środki na działalność dla osób z niepełnosprawnością [ 8 ]
ikona PDF REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW PFRON 2017.pdf 26-01-18 12:40 446.95KB pobierz
ikona PDF Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności WN-O (PDF) 26-01-18 12:40 243.3KB pobierz
ikona DOC załącznik nr 1 do wniosku Wn-O (DOC) 26-01-18 12:40 114KB pobierz
ikona PDF załącznik nr 1 do wniosku Wn-O (PDF) 26-01-18 12:40 412.88KB pobierz
ikona DOC oświadczenie poreczyciela PFRON (DOC) 26-01-18 12:40 31KB pobierz
ikona PDF oświadczenie poreczyciela PFRON (PDF) 26-01-18 12:40 199.74KB pobierz
ikona PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (PDF) 26-01-18 12:40 715.33KB pobierz
ikona PDF rozliczenie wydatkowania otrzymanego dofinansowania - druk.pdf 26-01-18 12:41 212.49KB pobierz
Utworzono: 2012-09-17 08:40 | Redagował: Marcin Listewnik 2013-04-18 12:18
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4159
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutD2tDXFtnbZMA_4SGNQnggNRkODV3QY8CzNsx3PaPYyoiDX9jsS9WEKPwxhcDLrgVn0dEfyvDKH-LNuGzpwV1DXyRWEtW4_aR7peADaUDdn2VRGxY0gwUGATZMvd2Vk_M

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBD2tDXFtnbZMA_4SGNQnggNRkODV3QY8CzNsx3PaPYyoiDX9jsS9WEKPwxhcDLrgVn0dEfyvDKH-LNuGzpwV1DXyRWEtW4_aR7peADaUDdn2VRGxY0gwUGATZMvd2Vk_M

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RD2tDXFtnbZMA_4SGNQnggNRkODV3QY8CzNsx3PaPYyoiDX9jsS9WEKPwxhcDLrgVn0dEfyvDKH-LNuGzpwV1DXyRWEtW4_aR7peADaUDdn2VRGxY0gwUGATZMvd2Vk_M

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lD2tDXFtnbZMA_4SGNQnggNRkODV3QY8CzNsx3PaPYyoiDX9jsS9WEKPwxhcDLrgVn0dEfyvDKH-LNuGzpwV1DXyRWEtW4_aR7peADaUDdn2VRGxY0gwUGATZMvd2Vk_M

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydD2tDXFtnbZMA_4SGNQnggNRkODV3QY8CzNsx3PaPYyoiDX9jsS9WEKPwxhcDLrgVn0dEfyvDKH-LNuGzpwV1DXyRWEtW4_aR7peADaUDdn2VRGxY0gwUGATZMvd2Vk_M

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsND2tDXFtnbZMA_4SGNQnggNRkODV3QY8CzNsx3PaPYyoiDX9jsS9WEKPwxhcDLrgVn0dEfyvDKH-LNuGzpwV1DXyRWEtW4_aR7peADaUDdn2VRGxY0gwUGATZMvd2Vk_M

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDND2tDXFtnbZMA_4SGNQnggNRkODV3QY8CzNsx3PaPYyoiDX9jsS9WEKPwxhcDLrgVn0dEfyvDKH-LNuGzpwV1DXyRWEtW4_aR7peADaUDdn2VRGxY0gwUGATZMvd2Vk_M

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRD2tDXFtnbZMA_4SGNQnggNRkODV3QY8CzNsx3PaPYyoiDX9jsS9WEKPwxhcDLrgVn0dEfyvDKH-LNuGzpwV1DXyRWEtW4_aR7peADaUDdn2VRGxY0gwUGATZMvd2Vk_M

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtND2tDXFtnbZMA_4SGNQnggNRkODV3QY8CzNsx3PaPYyoiDX9jsS9WEKPwxhcDLrgVn0dEfyvDKH-LNuGzpwV1DXyRWEtW4_aR7peADaUDdn2VRGxY0gwUGATZMvd2Vk_M

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgobT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMbT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0bT7fKYlCZNmZkhznys5Yf1hYeYNe3SOgmiOt-4S-FT2OLEiQZQ4sQ9IfFNiRudwApdNlpKvuGEUkodS89tF3BWX_PHe5gd7qQBhVM39xI45dvKdAq-CrWwRUG1EI6ADw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl