Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA

za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres :

 • 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,
 • 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy.

Niewywiązanie się z warunków umowy skutkuje zwrotem otrzymanych środków w określonej wysokości :

 1. wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku nieutrzymania zatrudnienia w czasie okresu dofinansowania oraz odpowiednio 6 lub 12 miesięcy po jej zakończeniu,
 2. 50% łącznej kwoty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu obowiązkowego zatrudnienia po zakończeniu refundacji (odpowiednio 6 lub 12 miesiecy).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Utworzono: 2014-06-12 11:17 | Redagował: Joanna Zander 2014-06-12 11:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2449
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXut2HttGkDuFXFjbfI1Mw3NWwKu1kxVnFfGHIYBGhlDeFA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RB2HttGkDuFXFjbfI1Mw3NWwKu1kxVnFfGHIYBGhlDeFA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_R2HttGkDuFXFjbfI1Mw3NWwKu1kxVnFfGHIYBGhlDeFA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1l2HttGkDuFXFjbfI1Mw3NWwKu1kxVnFfGHIYBGhlDeFA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByd2HttGkDuFXFjbfI1Mw3NWwKu1kxVnFfGHIYBGhlDeFA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsN2HttGkDuFXFjbfI1Mw3NWwKu1kxVnFfGHIYBGhlDeFA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDN2HttGkDuFXFjbfI1Mw3NWwKu1kxVnFfGHIYBGhlDeFA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDR2HttGkDuFXFjbfI1Mw3NWwKu1kxVnFfGHIYBGhlDeFA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtN2HttGkDuFXFjbfI1Mw3NWwKu1kxVnFfGHIYBGhlDeFA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPnfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3nfQ6rHKbEIxJ-9FylLjG3LJ0of1DHCi3CE4bbb2owHw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl