Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
83-110 Tczew, Aleja Solidarności 14A

tel. 58 531-32-13, fax. 58 531-79-97
e-mail:

zobacz dojazd
Staroswto Powiatowe w tczewie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmushEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIhEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pshEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYhEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYchEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694shEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIhEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOshEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIhEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

Grant na telepracę

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla:

 • skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub
 • skierowanego bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 1. małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 2. rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 3. rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 4. dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Niewywiązanie się z powyższego warunku  lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zwrot grantu następuje:

 1. w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek dotyczący utrzymania zatrudnienia nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
 2. w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

U W A G A !

Zawarcie umowy poprzedzone jest złożeniem stosownego wniosku pracodawcy.

Utworzono: 2014-06-12 09:33 | Redagował: Joanna Zander 2014-06-13 12:42
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2700
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutS0sUx8IcHy-MbEevz_NEtzymNyVo0OeL7A4q3zikl6Q

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBS0sUx8IcHy-MbEevz_NEtzymNyVo0OeL7A4q3zikl6Q

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RS0sUx8IcHy-MbEevz_NEtzymNyVo0OeL7A4q3zikl6Q

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lS0sUx8IcHy-MbEevz_NEtzymNyVo0OeL7A4q3zikl6Q

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydS0sUx8IcHy-MbEevz_NEtzymNyVo0OeL7A4q3zikl6Q

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNS0sUx8IcHy-MbEevz_NEtzymNyVo0OeL7A4q3zikl6Q

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNS0sUx8IcHy-MbEevz_NEtzymNyVo0OeL7A4q3zikl6Q

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRS0sUx8IcHy-MbEevz_NEtzymNyVo0OeL7A4q3zikl6Q

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNS0sUx8IcHy-MbEevz_NEtzymNyVo0OeL7A4q3zikl6Q

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzshEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AhEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIhEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaghEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgohEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEhEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYhEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AchEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStchEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMhEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0hEvOlMMAOHppf6fB6oOyonySuqomSkQUVWpS-FkBllg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl